homepage

Nijsen/Granico B.V.
Veulenseweg 20
5814AC Veulen/Venray
T: +31 (0)478 - 55 29 00
E: ln.ocinarg-nesjin@ofni


Boenink uit Zelhem verbeterde de jeugdgroei wat leidt tot hogere AutoFOM-punten

Karkwaskwaliteit stijgt in 4 maanden met 3 AutoFOM-punten!

Bedrijfsomschrijving

 • Gert en Willy Boenink, Zelhem
 • 4800 vleesvarkens
 • 30 ha grond in eigendom
 • 20 ha grond in pacht

Download het volledig artikel in pdf

Download

imago sector

Voor de familie Boenink vormt secuur en doelgericht werken het uitgangspunt in hun bedrijfsvoering.

De varkenshouders in hart en nieren laten daarbij zo min mogelijk aan het toeval over. Dit zie je terug in de gezondheid van de dieren met een uitval van slechts 0,7%. Voor wat betreft de karkaskwaliteit lag er medio 2015 nog een mooie uitdaging.

De Topigs 50 x Pietrain varkens op het bedrijf hebben veel potentie qua groei en slachtkwaliteit. Dit kwam er onvoldoende uit. “Wij wilden minimaal 100 AutoFOM-punten halen en daar zaten we nog te ver vanaf. Met de toenmalige voerleverancier hebben we van alles geprobeerd. Helaas verbeterde de resultaten onvoldoende. We kregen er de vinger niet achter.”

“Het kennisniveau bij Nijsen/Granico ligt hoog”, aldus Gert.

“Hoewel de relatie met de vorige voerleverancier en adviseur erg goed was, besloten we, op advies van onze handelaar Jan Schuttert, over te stappen naar Nijsen/Granico. Bram Jansen, Specialist Varkens bij Nijsen/Granico, zou dit potentieel er volgens hem vast uit kunnen halen.”

snel

Snel de vinger op de zere plek

Vóór Jan Schuttert Nijsen/Granico aandroeg, hadden Gert en Willy nog niet eerder van de Limburgse voerfabrikant gehoord. Toch gingen ze samen in gesprek. Na een grondige analyse van de bedrijfssituatie en de resultaten, legde Bram de link naar de best passende (voer)strategie. “Omdat hij zo overtuigd was van de haalbaarheid van het verbeteren van de resultaten én de afspraken die we samen maakten voor het beoogde resultaat na een half jaar, gaven ons uiteindelijk het vertrouwen voor de overstap.” geeft Willy aan.

“Het kennisniveau bij Nijsen/Granico ligt hoog”, aldus Gert. “Bram heeft thuis tussen de varkens ontzettend veel geleerd en dat kun je merken. Hij pikt de verbeterpunten er snel uit en laat die zien”.

Aanpassing Voerstrategie

Aanpassing voerstrategie: betere benutting jeugdgroei, meer AutoFOM-punten en lagere voerkosten

Naast het verhogen van de AutoFOM-punten, waren de andere doelen het verlagen van de voerkosten en het verbeteren van de groei. Dit vereiste een andere voerstrategie. Bij het bepalen van een nieuwe voerstrategie gaat Nijsen/Granico uit van de capaciteiten van het varken en de doelen en bedrijfssituatie van de ondernemer.

resultaten

Secuur werken voor goede resultaten

Een aantal jaar geleden heeft de familie met een stalinrichter zelf voerbakken ontwikkeld voor het voeren van CCM. “Mede dankzij de precieze afstelmogelijkheden van deze bakken kunnen we secuurder voeren.” Dit werpt zijn vruchten af:

 • De voerverspilling is minder;
 • De mengverhouding blijft behouden;
 • CCM voeren gaat gemakkelijker;

“Wij wilden minimaal 100 AutoFOM-punten halen en daar zaten we nog te ver vanaf.”

Ook het geringe uitvalspercentage van slechts 0,7% is het resultaat van secuur werken en het nemen van preventieve maatregelen. Afdelingen goed reinigen en opwarmen, een vast afleverpatroon en tweemaal per jaar bloedonderzoek op Circo en PRRS vormen hiervoor de basis. “’s morgens wil ik de bakken leeg zien. Dit is vooral bij het voeren van CCM belangrijk ter voorkoming van schimmelvorming.”

Doel

Het doel voor 2016

nog meer uit onze gelten en beren halen De familie Boenink stelt zichzelf altijd doelen. “We kunnen nog meer uit onze gelten en beren halen door hier qua voeding nog meer op te sturen. Dit is de volgende stap die we gaan zetten.”

Situatieanalyse

Situatieanalyse

Uit de analyse voor het bepalen van de verbeterpunten bleek o.a. dat de jeugdgroei op het bedrijf beter benut kon worden. Door het rantsoen secuur af te stemmen op de daadwerkelijke behoeften tijdens deze periode, leg je een goede basis voor de karkaskwaliteit. Bij de familie Boenink gebeurt dit door de aanwezige wei, CCM en tarwe te combineren met de FoodMatch-voeders. Dat dit zijn vruchten afwerpt, is terug te zien in de verbeterde resultaten. Ook het verminderen van het morsen van voer door slimme keuzes te maken in deeltjesgrootte, draagt hieraan bij.

Resultaatverbeting in 4 maanden

 • +3 Auto-FOM punten: van 97 naar 100 Euro
 • +95 gram groei/dag: van 800 g naar 895 g/dag
 • Daling voerkosten: 4 cent/kg groei
 • Scherpere voerconversie: van 2,67 naar 2,44

Het bedrijf van familie Boenink

Het bedrijf van familie Boenink

Gert en Willy Boenink houden in Zelhem 4.800 vleesvarkens op twee locaties. 4300 aan huis en 500 vleesvarkens in de stal van één van de medewerkers. Daarnaast telt het bedrijf 30 ha grond in eigendom en 20 ha pachtgrond.

Destijds is voor een CDI gekozen om de voerkosten te kunnen drukken door CCM te voeren.

Het bedrijf is al lange tijd in de familie en via de opa van Gert van vader op zoon overgegaan. In 1980 namen Gert en Willy het bedrijf over van de ouders van Gert. Destijds telde het bedrijf 1700 vleesvarkens en 50 melkkoeien. Zo’n 25 jaar geleden heeft de familie afscheid genomen van de koeien en is de varkenstak stap voor stap uitgebreid naar de huidige omvang. Gert bouwt langzaamaan zijn arbeid op het bedrijf af. Er werken twee medewerkers parttime op het bedrijf waarbij een van de medewerkers zich volledig toelegt op de verzorging van de dieren terwijl een andere medewerker zich toelegt op de technische zaken en werkzaamheden op het land.