homepage

Nijsen/Granico B.V.
Veulenseweg 20
5814AC Veulen/Venray
T: +31 (0)478 - 55 29 00
E: ln.ocinarg-nesjin@ofni


In 3 stappen grip op resultaat

Met CDI Xpert krijgt u inzicht in en grip op uw verborgen rendement is slechts 3 stappen:

Stap 1: De inventarisatie

Samen met u doorlopen we stap voor stap uw bedrijf waarbij we aandacht hebben voor o.a.: de CDI installatie en haar mogelijkheden, genetica, de stal, diergezondheid, opleg en aflevergewicht, uitbetalingssysteem van uw varkens en uiteraard uw bedrijfsdoelstellingen.

Stap 2: Analyse en Plan van Aanpak

Aan de hand van de inventarisatie op uw bedrijf vindt een grondige analyse plaats. Hierbij wordt het verbeterpotentieel van uw bedrijf in beeld gebracht. Op basis van dit verbeterpotentieel en uw bedrijfsdoelstellingen stellen wij het plan van aanpak op dat onder andere bestaat uit:

  • Optimalisatie werking CDI;
  • Maatwerk voerpakket met voercurves gericht op de daadwerkelijke nutriëntbehoeften van uw varkens en uw doelstellingen;

Stap 3: Aan de slag!

Na goedkeuring van het plan van aanpak door u, gaan we aan de slag. Samen met u houden we nauwkeurig de vinger aan de pols door frequente monitoring van de technische resultaten en sturen bij wanneer nodig.