homepage

Nijsen/Granico B.V.
Veulenseweg 20
5814AC Veulen/Venray
T: +31 (0)478 - 55 29 00
E: ln.ocinarg-nesjin@ofni


Clephas-Jacobs uit Veulen haalt het maximale uit het bedrijf door te spelen met grondstoffen

Samen met Nijsen/Granico zetten we de puntjes op de “i” voor meer rendement

Bedrijfsomschrijving

  • Marcel en Mariëlle Clephas, Veulen
  • In maatschap met Hans en Erna Jacobs
  • 670 zeugen
  • 2800 vleesvarkens
  • Smits CDI

Download het volledig artikel in pdf

Download

imago sector

Bijdragen aan goed imago sector varkenshouderij

Mts. Clephas – Jacobs heeft haar blik gericht op de toekomst. De ondernemers streven er naar om met hun bedrijf een positieve bijdrage te leveren aan dierwelzijn en daarmee aan een goed imago van de varkenssector. “We willen kwaliteit leveren en niet alleen kilo’s, met respect voor mens, dier en milieu.” aldus Mariëlle. Momenteel leveren zij hun varkens volgens de normering Keten Duurzaam Varkensvlees. Het doel is om de lat hoger te leggen en in de nabije toekomst volgens het Varken van Morgen te leveren.

resultaten

Computergestuurde DroogvoerInstallatie voor maximale flexibiliteit en goede resultaten

“We hebben destijds voor een CDI gekozen vanwege de flexibiliteit die het systeem biedt. Ik wil graag kunnen spelen met grondstoffen zodat ik uit het bedrijf haal wat er inzit en daarnaast de kosten kan drukken.” geeft Marcel aan. “We hebben vanaf het begin prettig gewerkt met de installatie van Smits.”

Technische resultaten

Verbetering technische resultaten zeugen merkbaar in vleesvarkensstal

Marcel en Mariëlle streven naar goede resultaten. Maar, omdat de top van de biggen naar andere mesters gaat, is de aanvangssituatie voor het afmesten minder ideaal. De beste biggen zijn er tussenuit. De laatste jaren zijn in het zeugenbedrijf stappen gezet ter verbetering van de technische resultaten en dit is te merken bij de vleesvarkens, het loopt steeds beter. Momenteel worden de biggen met ca. 18 kg opgelegd en geleverd wanneer ze 94 kg zijn.

rendement

De puntjes op de “i” voor meer rendement

“Hoewel we destijds bij de vleesvarkens al goed draaiden met Topigs 20 x Talent, wilden we graag nog meer uit onze varkens halen. Vandaar de omschakeling naar Topigs 40 x Top Pi. Aanvankelijk waren de resultaten van de nieuwe kruising gewoontjes.” Geeft Marcel aan.

Bedrijfsadviseur en CDI-specialist Bram Jansen haakt daarop in: “Om de verbeterpunten bloot te leggen, hebben we in april 2013 een nulmeting uitgevoerd door het bedrijf door te lichten en de installatie te ijken. Dit gaf ons een duidelijk beeld van de uitgangssituatie. Zo werd ook de basis gelegd voor de huidige CDI-Check. Daaropvolgend hebben we de vreet-capaciteit van de varkens een half jaar gevolgd en, anticiperend op de uitkomsten daarvan, is de voercurve verder geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de groei met 50 gram/dag.”

Marcel houdt de vinger aan de pols door wekelijks de slachtgegevens te analyseren. Hij streeft naar het afleveren van zoveel mogelijk goed geclassificeerde varkens. Dat dit goed loopt is te zien in de stal. De varkens staan er mooi bij en kleuren goed. Daarnaast wordt het uitbetalingsschema al langere tijd heel goed benut. De dieren hebben steeds dezelfde uitmuntende kwaliteit.

Zijn er afwijkingen, dan schakelt Marcel direct met Bram die adequaat bijstuurt. “Dit is kenmerkend voor onze samenwerking met Nijsen/Granico; je wordt meteen geholpen. De lijnen zijn kort, de mensen denken mee en zijn betrouwbaar en flexibel.” vult Mariëlle aan.

visie

Visie op bedrijfsbegeleiding

“Als adviseur zie ik het als mijn taak de ondernemers keuzes voor te leggen, gebaseerd op de doelstellingen van de ondernemer en zijn bedrijf. Bij iedere verandering monitoren we het effect waarbij we ervoor zorgen binnen bepaalde bandbreedtes te blijven. Zo houden we grip op het resultaat en komen we stap voor stap dichter bij de gestelde doelen.” legt Bram uit.

De laatste tijd hebben we geprobeerd de eiwitverliezen verder te verlagen met behoud van de technische resultaten. Daarvoor is onlangs een voerproef met Nijsen/Granico succesvol afgesloten. Deze wordt nu breder ingezet en zorgt ook nog eens voor lagere voerkosten!

Tevreden

“We hebben van huis uit altijd van Nijsen/Granico gevoerd en zijn zeer tevreden. Het is fijn samenwerken. Het bedrijf kent korte lijnen en wanneer er iets speelt, worden we adequaat geholpen. Daarnaast past het maatschappelijk verantwoorde karakter in de vorm van Foodrecycling goed bij onze filosofie.“
-- Mariëlle Clephas

Optimale benutting voer en groeicapaciteit varkens met vloeiende voercurve

Optimale benutting voer en groeicapaciteit varkens met vloeiende voercurve

Nijsen/Granico werkt bij het samenstellen van rantsoenen voor CDI-bedrijven met een vloeiende voercurve in plaats van een start-, tussen- en eindvoer. In combinatie met de FoodMatch-kernen kunt u zeer precies op de behoeften voeren. Hierdoor voert u niet teveel en niet te weinig en benut u de capaciteiten van uw varkens zo optimaal mogelijk.

Het voerpakket van Nijsen/Granico biedt dankzij het Food-For-Feed procedé zeer geconcentreerde en zeer smakelijk voeders. Dit zorgt ervoor dat varkens met een minder grote voeropnamecapaciteit, toch de nutriënten binnenkrijgen die zij nodig hebben om goed te kunnen groeien. Dit leidt niet alleen tot een betere benutting van de groeicapaciteit van het varken maar ook een efficiënter gebruik van het voer voor een beter resultaat.

Het bedrijf van familie Clephas-Jacobs

Het bedrijf van familie Clephas-Jacobs

Mts. Clephas – Jacobs uit Veulen, ruim 30 jaar klant bij Nijsen/Granico, houdt naast de teelt van ijsbergsla 670 zeugen en 2.800 vleesvarkens in maatschap. De maatschap bestaat uit de zussen Erna en Mariëlle Burgers en hun partners Hans Jacobs en Marcel Clephas.

Marcel en Mariëlle houden de vleesvarkens (Topigs 40 x Pietrain), afkomstig van het zeugenbedrijf, waarbij Mariëlle de volledige administratie doet van de maatschap en Marcel de vleesvarkens verzorgt. Zij hebben twee kinderen; dochter Rianne en zoon Ruud. Hans en Erna zijn verantwoordelijk voor het zeugenbedrijf op de locatie aan de andere kant van het dorp. Zij wonen daar met hun drie zoons; Rob, Tim en Bas.

55% van de biggen, afkomstig van het zeugenbedrijf van Hans en Erna, gaat naar een externe mester. De overige biggen worden op het bedrijf van Marcel en Mariëlle afgemest en geleverd binnen de voorwaarden Keten Duurzaam Varkensvlees.

Het vleesvarkensbedrijf op de huidige locatie is relatief jong (2007).